Mål

Mål för gemensam hälso- och sjukvård för 2014-2025

Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner är överens. År 2025 ska länets befolkning ha en klart bättre hälsa än idag. Visionen är ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län”.