Workshop
Länsgemensam rutin för efterlevandestöd vid suicid

Datum: 7 maj 9.30-16.00
Plats: Rum 3217, Hus G, Mittuniversitetet, Östersund

Välkommen till en workshop där vi gemensamt kommer att arbeta med olika aktörers roller i att säkra erbjudande om efterlevandestöd: från akut skede till långsiktigt stöd. Vi kommer att använda oss av fallbeskrivningar för att följa processen och identifiera behov av samverkan. Målet är att nå fram till en länsgemensam rutin.

För vilka?
Er som deltagit vid uppstartsträff för efterlevandestöd och är involverade i arbetet med framtagande av rutinen för efterlevandestöd. Det kommer representanter från hälso- och sjukvård, skola, elevhälsa, socialtjänst, blåljuspersonal, trossamfund, brukarorganisationer och övriga aktörer.

För anmälan se anmälningsformuläret nedan.
Anmälning senast den 25 april
15 platser

Vi bjuder på fika och lunch (kött, fisk och vegetarisk kost serveras).
Välkomna!

Utskriftsvänlig inbjudan Pdf, 501.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor?
Kontakta Linda Barkholt Nilsson, Processledare för suicidefterlevandestöd
Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen
E-mail: linda.barkholt@regionjh.se

Region Jämtland Härjedalens Folkhälsoenhet har fått i uppdrag att samla aktörer till dialog för utvecklande av en länsgemensam rutin för efterlevandestöd utifrån goda exempel i landet.

Anmälan 7 maj
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 april klockan 23.30.