Primärvårdskvalitet /Medrave (inlogg via länk nedan)

PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där du på ett enkelt sätt kan följa upp hur du tar hand om dina patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för de vanligaste kroniska- och infektionssjukdomarna. Det finns också möjlighet att övergripande följa upp exempelvis samsjuklighet och kontinuitet. Primärvårdskvalitet nås via systemet Medrave som även innehåller mer möjligheter att arbeta med utöver Primärvårdskvalitet.

Medrave nås på nedan länk.

  • Via Citrix VPN
  • Via Regionens nätverk

https://rjhvmedrave.jll.jllad.se/Webrave4/Pages/Common/
SmartcardLogon.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Insidan finns genväg till denna sida i vänstra kolumnen, en knapp med PrimärvårdsKvalitet/ Medrave.

Stöd för att komma igång

I syfte att underlätta anslutning till PrimärvårdsKvalitet har Västra Götalandsregionen tagit fram en introduktionswebb. Den innehåller fakta om användning och de instruktioner du behöver för att komma igång. Här hittar du även diskussionsfrågor inom olika områden som kan ge vägledning när ni startar upp användningen.

Vill du ha stöd eller har frågor när du ska börja använda PrimärvårdsKvalitet så hittar du en funktionsbrevlåda under Kontakter i menyn här ovan.

För att komma till Västra Götalandsregionens Introduktionswebb så klickar du i bilden ”Gå direkt till introduktionen” på denna sida.

Gå direkt till introduktionen