Begränsning av provanalyser 24/4


Onsdag 24 april kommer Klin kem lab att uppgradera ett datasystem (Flexlab) varför endast akuta prover kommer att analyseras under större delen av dagen (med start kl. 09:00, beräknas klart till 16:00).

Prover som skall analyseras akut måste beställas på pappersremiss, och papperssvar kommer att lämnas ut vid provinlämningen (inga svar kommer att ringas ut!).

Prover som inte är akuta beställer ni som vanligt i Cosmic, och de kommer att analyseras efter det att uppgraderingen är genomförd, och svar kommer till Cosmic som vanligt, dock med en fördröjning på flera timmar jämfört med den normala svarstiden.

Primärvården beställer och sänder sina Cosmic-remisser enligt ordinarie rutin.

Under dagen kommer vi inte att kunna hantera efterbeställningar!

För frågor kontakta sjukhuskemist Pär Leijonhufvud (070‑242 70 06 eller klinisk kemi (063‑15 41 30).