Fördröjning av provsvar från Klinisk mikrobiologi

Pga av kommande över-/mertidsblockad för personal inom Vårdförbundets avtalsområde finns en risk för fördröjda provsvar från mikrobiologen. Det gäller framför allt prover från primärvården som kan bli fördröjda då det finns en risk att vi inte kommer hinna ta hand om dom samma dag som dom ankommer till laboratoriet.