Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2019-04-16
  Fragmin endossprutor restnoterat - Uppdaterad 2019-10-04
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Doxazosin/Alfadil/Alfadil BPH restnoterade - Uppdaterad 2019-10-04
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Anafranil/Klomipramin restnoterade -
  Uppdaterad 2019-08-16

  Läs mer
 • 2019-04-16
  Provera åter i lager - Uppdaterad 19-10-04
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Restnotering av Zopiklon/Imovane - Uppdaterad 2019-09-10
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Kolkicin delvis tillgängligt - Uppdaterad 2019-10-15
  Läs mer

Nyhetsmeny

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214